WinVask -  Faktura

Eksport & Import fra WV - Timer

Eksport & Import fra WV - Timer

Previous topic Next topic  

Eksport & Import fra WV - Timer

Previous topic Next topic  

I WinVask er det noen hurtigvalg for Import / eksport

eksport_timer1

 

Med excel_btn knappen, fyller du et regneark med de timene du "ser" på skjermen, dette kan du sende til andre systemer / personer.

 

For datautveksling med andre WinVask - timer brukere (Eller andres som kan lese XML), har vi også laget eksport / import via XML (eXtended Markup Language).

 

1. Klikk på xml_btn knappen for å legge dine timedata ut i en XML fil som alltid heter timer.xml (eksempel vist under)

 

Med XML eksport legges timene dine ut i en ny form for HTML, en av fordelene med dette eksportformatet er at man kan lese både feltnavn og data.

(Bildet er åpnet manuellt i Internett utforsker)

xml_visning

 

2. for å lese inn timer.xml fra et annet system , klikk på xml_i_btn knappen.