WinVask -  Faktura

Eksempelvideoer på internett

Eksempelvideoer på internett

Previous topic Next topic  

Eksempelvideoer på internett

Previous topic Next topic  

Endel eksempelvideoer er laget og lagt ut på Internett, noen av disse viser eksempler fra tidligere versjoner av WinVask og kan avvike noe.

 

VIDEOER PÅ INTERNETT.:

 

 

Registrering av varer og flytting av linjer (pluss)

 

Sortering på kolonne (pluss)

 

Sett inn Rad og cellenotat (pluss)

 

Endre layout på registreringsdel (pluss)

 

Lang tekst (fritekst) på ordren (pluss)

 

Skriv ny kunde inn direkte ved fakturering

Import av data til WinVask

Hent fra varegister eller register varelinjer uten vare-register

Send faktura som ePost & PDF format

Faktura(er) kan løpe over flere sider

KID på fakturautskriften (modulus 10)

Skriv ut ordrebekreftelse

Fritekst på fakturaer

Registrer flere ordrer, for så å fakturere dem samlet

Faste varelinjer knyttet til kunde(r)

Justeres skjermbilder

Egne fargevalg (Temaer på system)

Innebygget kalkulator

Innebygget Notatsystem (F10)

Innebygget Kalender

Skriv om ønskelig faktura på annet språk

Abbonement system

Massefakturering fra-til kunde

Massefakturering pr kategori

Kontroll over faktura-layout

Faste varelinjer på faktura

Brev med flettefelt kan skrives til kunde (Støtter MS-Word, PDF)

KlientVersjon

Tilbudsbygger med tekstbehandler

Kampanjepriser på Vare

produkttekst m/bilder o.Lign. Kan knyttes opp mot varer

Skriv  enkle flettebrev fra Gratis / Pluss