WinVask -  Faktura

Dokument variabler

Dokument variabler

Previous topic Next topic  

Dokument variabler

Previous topic Next topic  

 

Dokument variabler

 

 

Hva er dokumentvariabler og hvorfor trenger jeg De ?

Dokument variabler er en enkel mekanikk for å flette inn ønsket tekst inn i dokumentet ditt, som ikke er et flettefelt.

 

I prinsippet virker dokument variabler som "Søk og Erstatt", WinVask - Words Søker etter Teksten "$ASK VAL$, og erstatter den med det du eller brukeren av dokumentet taster inn i en egen dialogboks(vist under).

 

_bm104                

Legg merke til teksten: "Hvem dato pratet du med kunden?"                

 

For at WinVask - Words skal kunne spørre om noe meningsfylt, må dialogboks som fremkommer, ha en tekst som forteller brukeren hvilken type data som skal settes inn i dokumentet (F.eks "hvem dato pratet du med kunden?", denne teksten ligger etter $ASK VAL$ utrykket, altså.:

 

$ASK Val$Hvem dato pratet du med kunden ?

 

For så å fortelle WinVask Words at spørreteksten er ferdig, og resten av skriften faktisk er selve dokumentet må vi ha en mekanikk for å fortelle at resten av dokumentet fortsetter, og det gjøres med utrykket.:

 

$END$

 

Derfor blir det komplette utrykket for å få til en dialogboks som spør brukeren av dokumentet om hvilken dato han snakket med kunden, som setter svaret(fra brukeren) inn i dokumentet som følger.:

 

$Ask Val$ hvem dato snakket du med kunden?$END$

 

MERK:  Opphold imellom "ASK" og "Val" er bare for at WinVask Words ikke skal begynne å kjøre dokument variabler i dette dokumentet som dokument variabler.   Dersom dette skulle være et gyldig utrykk måtte mellomrom fjernes.: ASK Val må gjøres om til  ASKVal, med $ tegnet på hver side.                

 

Hva er vitsen med disse $ dollartegnene, synest hele utrykket virker komplisert jeg !?

Da vi laget denne teknikken (som er "søk og Erstatt" forsøkte vi å sikre oss at generell tekst i dokumentet ikke ble oppfattet som dokument variabler, med de problemer dette ville medføre. Vi må ha en tekst for dokumentvariabler som ikke "naturlig" befinner seg i dokumentet.

 

 

Sette inn dokumentvariabel ($AskVal$)

 

Det er to måter å sette inn en eller flere (Du kan ha så mange du vil) dokument variabler i dokumentet ditt på.:

 

1. Skriv selv inn teksten i følgende format.:

$AskVal$Hvilken dato snakket du med kunden på?$END$

 

2. Benytt menyvalg som vist under.:

_bm105                                

 

 

 

 

 

du velger å bruke menyvalg til å sette inn $Askval$ dokumentvariabler i dokumentet ditt vil følgende dialogboks fremkomme på skjermen.:

 

_bm106                    

I dette skjermbildet legger du inn teksten "Hvem dato snakket du med kunden?" og WinVask Words lager $Askval$ utrykket ditt automatisk                

 

 

Dersom du laster inn et dokument, eller redigerer et dokument med dokument variabler er du Ikke interessert i at dokumentvariablene skal kjøre, derfor er det innebygget en mekanisme for å la vær å kjøre dokumentvariablene i ditt dokument:

 

_bm107                

Nå vil $Askval$ utrykket få stå i fred uten at "Søk og Erstatt" kjøres.                

 

 

Dersom du ønsker å teste, men ikke erstatte dokumentvariablene dine er der også laget et eget valg for det, når du kjører dette valget ("Flette Felt & Fletting->Dokument Variabler->Test "$Ask val$" Felt", vil dokumentet kjøre som om $ask val$ verdiene ble satt inn, men ingen erstattning av $ask val$ blir utført.