WinVask -  Faktura

Distriktlisten

Distriktlisten

Previous topic Next topic  

Distriktlisten

Previous topic Next topic  

Du kan knytte kunder opp mot distrikt som du selv definerer.

Hva distriktet ditt heter er altså fritt, senere ved avansert CRM søk kan du velge det distriktet du er interessert i.

 

= Ny  knappen lar deg lage et nytt distrikt (Se under).

= Endre knappen lar deg endre et eksisterende distrikt (Se under)

 

= Slett knappen lar deg slette et eksisterende distrikt.

 

 

man får ikke opp et eget vindu men skriver rett i listen når man endrer distrikt.