WinVask -  Faktura

Dataordliste: Operatører (Logisk)

Dataordliste: Operatører (Logisk)

Previous topic Next topic  

Dataordliste: Operatører (Logisk)

Previous topic Next topic  

clip0049

 

Denne delen av Dataordlisten gir tilgang til innebygget funksjonalitet for logisk behandlin av informasjonen.

 

ð        Choose() - Første utgave av denne funksjonen evaluerer et utrykk logisk, Dersom Utrykk=sant skriveres første valg ut, hvis ikke skrives andre valg ut, CHOOSE( 1 > 2, 'A', 'B') ville gi 'B'  da 1 ikke er større en 2.

 

Eksempel fra WinVask:

=CHOOSE( FAK2:Purring=3, '** Inkassovarsel ** ' ,'')

Dersom Fak2:Purring er lik 3 skrives teksten '** Inkassovarsel **' ut, dersom Fak2:Purring har alle andre verdier skrives ikke noe ut.

 

ð        And - Et boolsk utrykk (Norsk OG) benyttet for å knytte flere logiske utrykk sammen .

Et eksempel fra WinVask:

clip0050

I bildet over skriver jeg kun ut fakturalinje dersom lengden på fritekstdelen er = 0, OG varenr er ulik (< >) null (Frivare)

 

ð        Or Et bolsk utrykk (ELLER) som benyttes for å knytte flere logiske utrykk sammen.

 

Et eksempel.:

 

=Choose(1=2 or 2 = 1 or 1 = 1 ,'SANT','USANT')

 

Eksempelet over vil skrive teksten SANT fordi dersom et av utrykkene er sant (som det er 1 = 1)

 

ð        Not - Et Bolsk utrykk som angir usant

 

Et eksempel:

 

=Choose( 1 Not > 2,' SANT','USANT')

 

Eksempelet over vil skrive teksten SANT fordi 1 IKKE(not) er større en 2)

 

ð        Xor - Et Bolsk utrykk som evaluerer ene siden av et utrykk, og returnerer sant dersom ett av utrukkene er sann (1) men returnerer usant dersom begge har lik verdi:

 

Et eksempel:

 

=Choose( 0 Xor 0,' SANT','USANT') = USANT

=Choose( 0 Xor 1,' SANT','USANT') = SANT

=Choose( 1 Xor 0,' SANT','USANT') = SANT

=Choose( 1 Xor 1,' SANT','USANT') = USANT

 

ð        Større en - Symbolet (>) er benyttet for denne operatoren, 2 > 1 er SANT
ð        Mindre en - Symbolet (<) er benyttet for denne operatoren  2 < 1 er USANT
ð        Er lik - Symbolet  (=) er benytet for denne operatoren, 2 = 2 er sant
ð        Ulik - Symbolder (<>) er benyttet for denne operatoren  2<> 1 er Sant
ð        Større eller lik - Symbolet(>=) er benyttet for denne operatoren 2 >= 1 er SANT, 2>= 2 er SANT, 2 >= 3 Usant.  >= benyttes i filteret fra-og-med kundenr.
ð        LMindre eller lik - Symboldet(<=) benyttet for denne operatoren , f.eks 2 <= 1 = USANT, 1 <= 1 er SANT. <= benyttes i filteret til.og-med kundenr

 

Merk: Med standardoperatorer kan man f.Eks. Bygge komplekse filtere til WinVask, et eksempel er vist under som benyttes av oss i fakturaregistrering.:

 

Kundefilter (Fil => Rapportvalg)

Kunde:Kundenr >= Fra_Kundenr AND Kunde:Kundenr <= til_kundenr

 

 

For å velge et felt til din rapport kan du dobbeltklikke på feltet eller høyreklikke på feltet og klikke på Velg valget som spretter frem.

 

Eksempel: