WinVask -  Faktura

Dataordliste: Operatører (Arimetisk)

Dataordliste: Operatører (Arimetisk)

Previous topic Next topic  

Dataordliste: Operatører (Arimetisk)

Previous topic Next topic  

clip0048

 

Denne delen av Dataordlisten git tilgang til innebyggede funksjoner, som lar deg manipulerer tall, strenger og/eller å kombinere flere verdier inn i ett felt på rapporten din.

 

ð        Addisjon - Legger sammen 2 felt eller variabler for å regne ut en sum. (+) tegnet benyttes da.
ð        Subtraksjon - Trekker felt 2 fra felt 1, (-) tegnet benyttes til dette
ð        Multiplisering - Multipliserer ett felt med et annet (eller variabel), (*) benyttes da.
ð        Divisjon - Deler ett felt med et annet, (/) benyttes da
ð        Exponent - Opphøyer felt1 i felt2, (^) benyttes da.
ð        Modulus Deling - Returnerer resten fra felt1 delt på felt2.
ð        Sammenkobling - Benyttes i stor grad for å kombinere flere tekstfelt, og verdier sammen til et nytt (&).

(Eksempel fra WinVask ='Faks.: '& Clip(SYS:Faks)  teksten 'Faks.:' settes sammen med innholdet i Sys:Faks (Ditt faksnr), hvor etterfølgende mellomrom er fjernet med clip() funksjonen.

 

For å velge et felt til din rapport kan du dobbeltklikke på feltet eller høyreklikke på feltet og klikke på Velg valget som spretter frem.

 

Eksempel: