WinVask -  Faktura

Dataordliste: Strengfunksjoner

 

Dataordliste: Strengfunksjoner

 

Previous topic Next topic  

Dataordliste: Strengfunksjoner

 

Previous topic Next topic  

clip0051

Denne delen av dataordlisten fir tilgang til innebygde strengfunksjoner.

 

ð        ALL() - Returnerer en streng som repeterer seg x antall ganger, for eksempel, ALL('A',5) vil returnere 'AAAAA'.

 

ð        CAPITALIZE() - Returnerer stor bokstav på hvert ord i strengen,

Eksempel:

=CAPITALIZE('tor-bjarne henriksen') = Tor-Bjarne Henriksen

 

ð        CHR() - Returnerer ANSI tegn fra en ASCIIkode.

Eksempel, CHR(122) vile returnere 'z'

 

ð        CLIP() - Fjerne mellomrom på slutten av et utrykk. Vanligvis benyttet for å formatere navn og adresse

 

Eksempel.:

Avar = ' Industri Software as as     '

Clip(Avare) = ' Industri Software as as'

 

 

ð        DEFORMAT() - Returnerer en streng som inneholder uformatert bokstaver og tall.

 

Eksempel:

DEFORMAT('999-53-9954') gir 999539954

 

ð        FORMAT() - Returnerer en streng som inneholder formatering, kunnskap  om formateringstegn  er nødvendig

 

Eksempel:

=Format(1,@n03) = 001

 

ð        INLIST() - Returnerer posisjonen til en kommaseparert fil. For eksempel, INLIST('D','A','B','C','D','E') returnerer en verdi på 4.

 

ð        LEN() - Returnerer lengden på en streng LEN('Scott Daughtry') vil returnere 14.
ð        LOWER() - Returnerer små bokstaver ev en streng LOWER('SCOTT Daughtry') ville  bli returnert som 'scott daughtry'.
ð        NUMERIC() - Returnerer sann eller usann. Dersom en streng inneholder kun tall blir utrykket sant,

 

Eksempel.:

=NUMERIC('1234') = SANT

=NUMERIC('123.4')= Usant

=NUMERIC('ABC123') = Usant

 

ð        SUB() - Returnerer en delstreng, DU må spesifisere start og sluttposijonen av strengen.

 

Eksempel:

=Sub('Tor-Bjarne Henriksen',12,3) = Hen

=Sub('Tor-Bjarne Henriksen',1,3) = Tor

Merk: Er startposisjon negativ -1 betyr det slutten påstrengen.

=Sub('Tor-Bjarne Henriksen,-1,4) = ksen

 

ð        UPPER() - Returnerer hele strengen som store bokstaver.

 

Eksempel:

=Upper('Tor') = TOR

 

ð        VAL() -  Returnerer ASCII tegnet til etANSI.

 

Eksempel:

=Val('A') = 65

 

 

For å velge et felt til din rapport kan du dobbeltklikke på feltet eller høyreklikke på feltet og klikke på Velg valget som spretter frem.

 

Eksempel: