WinVask -  Faktura

Dataordliste: Andre

Dataordliste: Andre

Previous topic Next topic  

Dataordliste: Andre

Previous topic Next topic  

 

clip0046

 

Denne delen av Dataordlisten gir tilgang til 3 typer av felt som kan settes inn i din rapport:

 

ð        Funksjoner: Disse er definert av programmereren (meg) når programmet kompileres (lages), og kan være helt tom. I eksempelet ovenfor (tatt fra fakturalayout) er det Sjekksiffer funksonen som er vedlagt (regner ut KID av 2 tall)

.

ð        Innebyggde variabler: Som standard inneholder denne seksjonen 4 variabler til bruk, programmereren (meg) kan legge til flere variabler (disse ligger på seksjon data) som inneholder beregnede verdier o.lign. .

Som man ser av bildet over er det blant annet ferdigutregnet KID (KID1), og første diffrensierte MVA % (MVA1Str) som er de 2 første linjene i data seksjonen

 

ð        Innlinkede tabeller: Gir tilgang til tabeller som er relatert til f.eks faktura-hode og hvor man ønsker informasjonen, et eksempel er ansatt tabellen som linkes til fra Faktura-Hode på Ansattnr, hvor man kansje også ønsker de andre feltetene i Ansatt-tabellen,

 

For å velge et felt til din rapport kan du dobbeltklikke på feltet eller høyreklikke på feltet og klikke på Velg valget som spretter frem.

 

Eksempel: