WinVask -  Faktura

Vedlikehold av brevmal Data-tabell

Vedlikehold av brevmal Data-tabell

Previous topic Next topic  

Vedlikehold av brevmal Data-tabell

Previous topic Next topic  

 

Vedlikehold av brevmal Data-tabell

brevmaler lagres med F12, eller "Fil->Lagre Som", så vedlikeholdet går i prinsippet ut på å slette brevmaler en ikke behøver eller endre navn / nr på eksisterende brevmaler.

 

Dersom du ønsker å redigere en eksisterende brevmal, hent den inn i et tomt dokument, gjør dine endringer, og bruk F12 (Lagre Som).

Brevmaler er også globale, det vil si: lagrer du en brevmal kan alle som er tilknyttet samme database benytte dem.

 

_bm53                

Brevmaler er komplette dokumenter, som kan inneholde flettefelt og dokumentvariabler.   Når disse verdiene er flettet inn har man et komplett dokument, men i Words kan en også ytterligere flette dette mot kunde-tabell og ansatt-tabell.                

 

_bm54                Ny brevmal kan ikke lages her, det må du bruke F12(Lagre Som) til.., knappen er derfor grået ut                

_bm55                Lar deg endre navn og nummer på brevmal                

_bm56                Sletter en eksisterende brevmal                

_bm57                Dersom du vil endre (eller slette) brevmalgruppe, i kolonnen øverst til venstre, må du høyreklikke på selve teksten, og en meny fremkommer som lar deg endre dette.   Merk: Sletter du en brevmalgruppe vil du også slette alle tilhørende brevmaler.