WinVask -  Faktura

Beskrivelse av katalogstruktur

Beskrivelse av katalogstruktur

Previous topic Next topic  

Beskrivelse av katalogstruktur

Previous topic Next topic  

WinVask Katalogstruktur.:.

 

clip0002

 

\winvask6
Selve programmet med alle DLL etc legges her, og ikke i C:\windows, noe som gjør installasjonen "rein"
 
\winvask6\DATA
Alle datafiler ligger i underkataloger av DATA, som du ser er det, følgende kataloger.:
..\DATA2005 (År 2005 fakturadata, ordrelinjer, restkonto etc.)
..\DATA2006 (År 2006 fakturadata, ordrelinjer, restkonto etc.)
..\DATA2007 (År 2007 fakturadata, ordrelinjer, restkonto etc.)
 
 
Merk: For år 2008 lages automatisk en datakatalog som heter DATA2008 automatisk, dersom ikke annet er spesifisert (Kommer med mere info nærmere årslutt)
 
..\GENERELT (Kunder, varer, systemoppsett etc)
 
Konklusjon: Tar du sikkerhetskopi av katalogen "\winvask6\data", med underkataloger tar du backup av dine data
 
MERK.: Datafilene i WinVask slutter alle med *.TPS, og de er ikke særlig store, så disse kan du brenne med Nero, Zippe med WinZip etc.
 
(Merk: WinVask pluss sikkerhetskopi lager et Zip arkiv av dine datafiler + rapporter, denne backupen kan WinVask kjøre på angitt tidspunkt, og eventuellt overføre via FPT til en WEBServer)
 
Tips: Dersom du benytter klientvelgeren vil katalogene DATA200x og Generelt dupliseres for hver klient. Har du klient nr 2 i systemet vil \DATA\ også inneholde katalogene.:
 
..\DATA2007_2 (År 2006 fakturadata Klient 2, ordrelinjer, restkonto etc.)
..\GENERELT_2 (Kunder varer, etc)
 
Tips2: Dersom du ønsker å kopiere alle kunder fra klient 1 (\generelt\) har databasefilen for kunder det unike og spennende navnet "Kunde.tps", dette kan da kopieres til \Generelt_2\ katalogen for å overskrive den kundefilen som måtte befinne seg her.
 
Så følger en forklaring på de andre katalogene i WinVask.
 
\winvask6\backup
(Denne inneholder tidligere installerte versjoner av winvask, og innholdet i BACKUP katalogen kan med hell slettes dersom den begynner å bli stor.)
 
\winvask6\email
\winvask6\email temp
\winvask6\email templates
\winvask6\res (med underkataloger)
 
Tillhører WinVask avtaler og er kansje ikke på alle installasjoner.
 
\winvask6\WEB (Med underkataloger)
Tilhører WinVask WEB - Server (ikke ferdig) som lar deg bruke WinVask via WEB Grensesnitt (etterhvert)
 
 
\winvask6\filmer
(her var det tenkt å inkludere demofilmer, opplæringsfilmer, men er kuttet ut på nedlastingsversjonen (da den er mer en stor nok allerede) , men man finner opplæringsfilmene på brukerforumet vårt.
 
\winvask6\include
(Inneholder dokumentmaler til PLUSS versjonens tekstbehandler)
 
\winvask6\NO
(Norske resursfiler til Teksbehandleren i PLUSS, neste versjon støtter engelsk, Dansk,Svensk)
 
\winvask6\reports
Inneholder ferdige rapporter laget for "Rapport Byggeren"