WinVask -  Faktura

Avanserte parametere

Avanserte parametere

Previous topic Next topic  

Avanserte parametere

Previous topic Next topic  

Dette er ting som ligger litt på siden av selve sikkerhetskopieringen, men som kan være av interesse allikevel.:

 

Program som benyttes i WinVask Sikkerhetskopi med manuelle oppstartsparametere.:

 

BACKSET.EXE        - Oppsett av filer m.m.

 

har følgende oppstartsparametere.:

 

/NR=<n>

 

Hvor <n> er filsett det skal taes automatisk sikkerhetskopi av, startes dette fra kommandolinjen startes sikkerhetskopi umiddelbart mot filsett nr 1 (i dette tilfellet)

 

Eksempel.:

BackSet   /NR=4

 

BACKUP.EXE        - Zipping (Komprimering) av filer til en disk katalog.

 

har følgende oppstartsparametere.:

 

<Kun interne>

(Startes backup.exe direkte kan en Zippe filer ved å manuelt velge en katalog / Filspesifikasjon (àla WinZip), den ikke på langt nær så avansert som WinZip eller PkWare når det gjelder brukergrensesnitt, men den får jobben gjort.)

 

RESTORE.EXE        - UnZipping (pakker ut) filer fra komprimert sikkerhetskopi (ZipFil).

 

har følgende oppstartspartametere.:

 

<Ingen>

 

GETLIST.EXE        - Benyttes av Restore.exe for å vise filer i sikkerhetskopi (ZipFil)

 

har følgende oppstartparametere.:

 

<ZipFilNavn>

 

Hvor "ZipFilNavn" er navnet på sikkerhetskopi (ZipFil) som skal vises. Og kan følgelig benyttes som en utlister av Zip-Arkiv utenom WinVask Sikkerhetskopi.

 

Eksempel.:

GetList C:\backup\bk26112005.zip

 

FTPSEND.EXE        - Sender via FTP filnavn over til WEB-Server som spesifisert i Fellesoppsett.

 

har følgende oppstartsparametere.:

 

<FilNavn>        </D>

 

Hvor FilNavn er navn på fil en vil ha sendt via FTP til Web-Server.

(Dette kan være nyttigt flere plasser)

 

/D i (parameter 2) er valgfritt (en opsjon), FtpSend vil i så tilfelle vise feilmeldinger til skjerm i tilegg til å skrive til loggfil, dette er fint for å sjekke oppkoblingen.

 

Eksempel.:

FtpSend "C:\dokuments and settings\Tor-Bjarne\Mine Bilder\eksempel1.jpg" /D

 

(Legg forøvrig merke til at " tegnet benyttes rundt FilNavn dersom  det er "Lange katalognavn" som benyttes)

 

 

WSRED5.EXE        - Redigere planlagte oppgaver.

 

har følgende oppstartspartametere.:

 

<Ingen>

 

WSTART.EXE        - Kjør planlagte oppgaver.

 

har følgende oppstartspartametere.:

 

<Ingen>